รู้จักเรา CUERP

สนับสนุน

พัฒนา

ดูแลรักษา

CUERP ทำอะไร

CUERP-FI

CUERP-FMCO

CUERP-MM

CUERP-HR

CUERP-Technical

สถานะระบบ CUERP

ระบบขัดข้อง อยู่ระหว่างแก้ไข
Fiori
ระบบขัดข้อง
S/4HANA
ระบบขัดข้อง

สอบถามการใช้งานระบบ CUERP

CUERP-FI

  CUERP-FMCO

   CUERP-MM

    CUERP-HR

     Technical

      ติดต่อศูนย์ CUERP

      XXศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย:

      254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

      อีเมล:

      cuerpstaff@chula.ac.th

      โทรศัพท์:

      0-2218-0099
      0-2218-0499


      โทรสาร:

      0-2218-0098

      สมัครงาน:

      สนใจร่วมงานกับเรา